Kolkata Tourism, Travel Guide & Tourist Places in Kolkata

Home » Destinations » Kolkata » Photos
1/69
Kolkata photos, Howrah Bridge - On the Bridge
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/69
Kolkata photos, Howrah Bridge -A Distant View
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/69
Kolkata photos, Howrah Bridge - View from a Steamer
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/69
Kolkata photos, Howrah Bridge - The Steel Structure
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/69
Kolkata photos, Howrah Bridge - Bathe in the River
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org