Kapurthala Tourism, Travel Guide & Tourist Places in Kapurthala

Home » Destinations » Kapurthala » Photos
1/5
Kapurthala photos, Jagatjit Club - Greek style of architecture
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/5
Kapurthala photos, The Jubilee Hall - A view
Photo Courtesy : www.kapurthalaonline.com
3/5
Kapurthala photos, Moorish Mosque - A view of the mosque
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/5
Kapurthala photos, Jagatjit Palace - A distant view
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/5
Kapurthala photos, Gurudwara Ber Sahib - A view of Gurudwara
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org